SiteRadar Industrie beveiliging

Beveiliging industrie

 

De sector "industrie" is zeer divers en varieert van de lichte industrie tot en met de zware industrie. De behoefte en noodzaak tot beveiligen kan ook heel divers zijn.

 

Te denken valt aan de beveiliging van uw terreinen binnen- en buiten werktijd, het beschermen van uw voorraden en/of  grondstoffen etc.

 

Beveiliging door middel van radartechnologie kan ervoor zorgen dat onbevoegden direct worden gedetecteerd en dat u direct een melding met beelden ontvangt als er iets gebeurt.

 

De melding kan naar wens ook naar (eigen) bewaking of een meldkamer worden doorgestuurd.