SiteRadar op een bouwplaats

SiteRadar op een bouwplaats

SiteRadar-unit met radar en cameravolgsysteem

De SiteRadar-unit is uitgerust met een radar - en cameravolgsysteem. Hierdoor is het een uiterst betrouwbaar en accuraat beveiligingssysteem. Het detecteert onder alle weersomstandigheden en tot op grote afstand.

Door de gebruikte radartechnologie worden bijna 100% van de diefstal en vandalisme activiteiten (voor)tijdig gedetecteerd. Hierdoor wordt de pakkans aanzienlijk vergroot en blijft uw materiële- en vertragingsschade minimaal.

De kwaliteit en het gebruikersgemak is aanzienlijk beter dan wat elders op de markt verkrijgbaar is. SiteRadar heeft een flexibele, op uw wensen af te stemmen workflow met fall-back procedures en is 100% transparant v.w.b. onder andere realtime statusoverzichten en opvolging.