SiteRadar Missie

Onze missie

Het is onze missie om de bouwwereld te voorzien van een innovatief, hoogwaardig, betrouwbaar en transparant (mobiel) beveiligingssysteem waarmee de kans op – en omvang van criminaliteitsschades tot een minimum wordt beperkt.