Marco Bakker - SiteRadar Erwin Schouten - SiteRadar

SiteRadar

Op de markt voor de beveiliging van bouwplaatsen zijn een beperkt aantal partijen actief. Probleem waar bouwbedrijven tegenaan lopen is, dat ondanks dat zij kostbare beveiligingsunits huren, zij toch geconfronteerd worden met aanzienlijke diefstal- en vandalismeschades.

De huidige systemen en alarmopvolging voldoen niet optimaal aan de behoefte. In de Nederlandse bouwsector bedraagt de jaarlijkse schade door diefstal, vernieling en geweld ruim 125.000.000 euro.

SiteRadar B.V. heeft daarom in opdracht van een van de grootste Nederlandse bouwondernemingen een innovatief, uitstekend werkend alternatief ontwikkeld waarbij de nadruk ligt op:

  • Melding (accuraat en betrouwbaar onder alle omstandigheden)
  • Opvolging (tijdig en efficiënt)
  • Workflow (op klant afgestemd met “fall-back” procedures)
  • Monitoring (realtime statusoverzicht hardware en opvolging)

SiteRadar B.V. is onderdeel van de Security Innovation Group B.V.