omfl SiteRadar mobile bouwplaatsbeveiliging

Innovatiestimuleringsregeling Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland

De Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland bv heeft drie Flevolandse ondernemingen gehonoreerd met een innovatievoucher t.w.v. € 10.000. De bedrijven kunnen daarmee een vervolgstap zetten in de ontwikkeling van hun innovatie.

Holland Diamond Fish B.V.

Holland Diamond Fish BV is een innovatieve start-up op Urk. Het bedrijf ontwikkelt een traditionele vissaus van hoge kwaliteit door middel van fermentatie van verse visresten en zeezout, zonder toevoeging van additieven. Het merendeel van de in de markt beschikbare vissaus wordt geproduceerd door toevoeging van enzymen en smaakstoffen in een industrieel proces. Vaak is de kwaliteit van deze industriële vissaus inferieur aan traditionele vissaus. De innovatie betreft zowel het proces als de gebruikte grondstof.

De markt is nu nog vnl. Azië, maar er is wereldwijd potentie voor deze 100% natuurlijke vervanger van zout en kunstmatige smaakversterkers in gerechten.

SiteRadar Security B.V.

SiteRadar levert hoogwaardige mobiele (bouwplaats)beveiligingssystemen. De innovatie waarvoor de voucher wordt benut betreft de inzet van een prototype van een 360° radardetectie en een cameravolgsysteem waarmee onbevoegden tot op grote afstand scherp in beeld kunnen worden gebracht. Zodra beweging in een gecreëerde “alarm-zone” en/of “alert-zone” wordt waargenomen, zoomt de camera op de betreffende zone in, maakt opnames en screenshots en genereert een melding aan het eigen en/of extern beveiligingsbedrijf. Daarbij wordt gebruik gemaakt van Google-maps voor het vaststellen van de locatie.

Stichting De Lelystadse Boer

De Lelystadse Boer is een initiatief van zestig boeren in een straal van ongeveer 2,5 kilometer rondom Lelystad Airport. De Stichting heeft zich ten doel gesteld om de bedreigingen die voortkomen uit de realisatie van het vliegveld om te zetten in kansen. Zij heeft daartoe een aantal doelen en projecten geformuleerd. Met de innovatievoucher wordt een van de eerste projecten ondersteund. Het project richt zich op het worden van hofleverancier van lokaal geproduceerd voedsel aan de luchthaven en het aangrenzende bedrijventerrein.

Er is reeds geïnventariseerd welke producten geleverd kunnen worden. Naast aardappelen en uien ook wortel, penen en allerlei kolen, etc. Maar ook melk, kaas en vlees en fruit. In het verlengde hiervan wordt ook onderzocht of er een mogelijkheid is om vanuit De Lelystadse Boer de inwoners van Lelystad te bedienen.

Door middel van de sociale en organisatorische innovatie (samenwerking) creëert De Lelystadse Boer kansen voor het behoud van en het realiseren van arbeidsplaatsen in de Agro & Food sector van Flevoland met mogelijke spin off naar de Toeristische- en Recreatiesector.

OMFL innovatiestimuleringsregeling

De Ontwikkelingsmaatschappij stimuleert innovatie en investeringen en geeft bedrijven daarmee een kans om zich maximaal te kunnen ontwikkelen. Met de innovatiestimuleringsregeling beoogt de Ontwikkelingsmaatschappij een reeds gedane eerste investering van een bedrijf in een innovatie een stap verder te helpen. Het uiteindelijke doel van de stimuleringsregeling is het doen realiseren van nieuwe en/of behoud van arbeidsplaatsen in Flevoland.

De Ontwikkelingsmaatschappij werkt hierdoor proactief aan de versterking van de groei van de Flevolandse economie.