SiteRadar
SiteRadar bouwplaatsbeveiliging

SiteRadar bouwplaatsbeveiliging

Als u een (tijdelijk mobiel) hoogwaardig bouwplaatsbeveiliging systeem zoekt waarmee u onder alle omstandigheden continue een gebied met een straal tot ruim 175 meter (ca. 100.000 m²) kunt beveiligen, is SiteRadar de oplossing. Dit unieke systeem is voorzien van radardetectie en een cameravolgsysteem waarmee onbevoegden tot op grote afstand scherp in beeld kunnen worden gebracht. Het systeem is volledig transparant qua werking, melding, opvolging en monitoring van de hardware.

SiteRadar opervlakte

Beveiligingsgebied
Oppervlakte, diameter en straal van het beveiligingsgebied van een SiteRadar beveiligingsunit

 

De SiteRadar-unit is een bouwplaatsbeveiliging systeem waarmee met behulp van 360° radardetectie en ondersteuning van een cameravolgsysteem iedere relevante beweging in een gebied wordt gedetecteerd en in beeld wordt gebracht. Zodra beweging in een gecreëerde “alarm-zone” en/of “alert-zone” wordt waargenomen, zal de camera op de betreffende zone inzoomen, opnames en screenshots maken en een melding generen aan uw eigen en/of extern beveiligingsbedrijf.

Indien opvolging niet binnen de met u overeengekomen termijn plaatsvindt, zal automatisch doormelding naar een Particuliere Alarm Centrale (PAC) kunnen plaatsvinden. De te volgen workflow, tijden etc. kan per project met u worden bepaald.

SiteRadar Traffic verkeersregel systeem

SiteRadar Traffic verkeersregel systeem

SiteRadar Traffic is dé ideale oplossing om een veilige (tijdelijke) in- en/of uitrit te creëren waarmee het reguliere verkeer ongehinderd haar weg kan vervolgen. Het systeem werkt altijd en onder alle omstandigheden en zorgt voor een veilige verkeerssituatie waarbij het kruisende verkeer geen overlast geeft voor het reguliere verkeer.